ZAJĘCIA W GRUPACH I INDYWIDUALNE

_____________________________________

Zajęcia dla dzieci 3-6 lat
2 x w tygodniu po 60 min. 800zł
_____________________________________
 
Zajęci dla dzieci 7-12 lat
2 x w tygodniu po 60 min. 800zł
_____________________________________
 
Zajęcia w grupie wiekowej 13-19 lat
2 x w tygodniu po 60/90 min. 1000zł
_____________________________________
 
Zajęcia dla dorosłych
2 x w tygodniu po 60/90 min. 1000zł
_____________________________________
 
Czas zajęć zależy od ilości osób w grupie i ograniczeń wynikających 24-godzinnej doby.
 
Zajęcia indywidualne
60min - 100zł