ZAJĘCIA W GRUPACH I INDYWIDUALNE


Zajęcia dla dzieci 3-6 lat
2 x w tygodniu po 60 min. 650zł


Zajęci dla dzieci 7-12 lat
2 x w tygodniu po 60 min. 650zł


Zajęcia w grupie wiekowej 13-19 lat
2 x w tygodniu po 60/90 min. 750zł


Zajęcia dla dorosłych
2 x w tygodniu po 60/90 min. 750zł

Czas zajęć zależy od ilości osób w grupie i ograniczeń wynikających 24-godzinnej doby.

Zajęcia indywidualne
60min - 60zł